Trần Văn Trà, P. Tân Phú, Q. 07, Tp. HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: đa dạng m2
Mật độ xây dựng: 49%
Thể loại: Căn hộ
từ 10 tỷ
Đường Tân Phú, P. Tân Phú, Q. 07, Tp. HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: đa dạng m2
Mật độ xây dựng: 57%
Thể loại: Căn hộ
từ 6 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P. Phú Mỹ, Q. 07, Tp. HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 75-115 m2
Mật độ xây dựng: 52%
Thể loại: Căn hộ
từ 5 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P. Phú Mỹ, Q. 07, Tp. HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 45-107 m2
Mật độ xây dựng: 72,60%
Thể loại: Căn hộ
từ 5 tỷ

09330 09330