CẬP NHẬT THÔNG TIN & GIÁ BÁN
DỰ ÁN PHÚ MỸ HƯNG

Dự Án Mới - Sắp mở bán tháng 𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰 (liên hệ ngay)
Trạng tháiSắp mở bán
Số lượng căn hộ:𝟵𝟱
Diện tích căn hộ:42~144 m2
Mật độ xây dựng:48%
Thể loại: Căn Hộ
từ 4 tỷ
Dự Án Mới - Sắp mở bán tháng 𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟰 (liên hệ ngay)
Trạng tháiSắp mở bán
Số lượng căn hộ:𝟯𝟲
Diện tích căn hộ:Đa dạng m2
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Thể loại: Nhà Phố
Liên Hệ
Đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Số lượng căn hộ:𝗞𝗵𝗮𝗻 𝗵𝗶𝗲̂́𝗺
Diện tích căn hộ:Đa dạng m2
Mật độ xây dựng:Đa dạng
Thể loại: Shophouse
từ 5 tỷ
Trần Văn Trà, P.Tân Phú, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Số lượng căn hộ:𝟭𝟲𝟲
Diện tích căn hộ:56~170 m2
Mật độ xây dựng:49%
Thể loại: Căn Hộ
từ 10 tỷ
Đường Tân Phú, P.Tân Phú, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Số lượng căn hộ:𝟵𝟴𝟭
Diện tích căn hộ:80~130 m2
Mật độ xây dựng:57%
Thể loại: Căn Hộ
từ 6 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Số lượng căn hộ:𝟯𝟲𝟲
Diện tích căn hộ:76~115 m2
Mật độ xây dựng:52%
Thể loại: Căn Hộ
từ 5 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Số lượng căn hộ:𝟮𝟰𝟮
Diện tích căn hộ:45~108 m2
Mật độ xây dựng:72,60%
Thể loại: Căn Hộ
từ 5 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Số lượng căn hộ:𝟭𝟵𝟮
Diện tích căn hộ:63~95 m2
Mật độ xây dựng:43,08%
Thể loại: Căn Hộ
từ 5 tỷ
Đường Nguyễn Cao, P.Tân Phong, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Số lượng căn hộ:𝟱𝟱
Diện tích căn hộ:169~171 m2
Mật độ xây dựng:21,08%
Thể loại: Căn Hộ
từ 10 tỷ

09330 09330