Đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.07, TP.HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: đa dạng m2
Mật độ xây dựng: đa dạng
Thể loại: Căn hộ
từ 7 tỷ
Trần Văn Trà, P.Tân Phú, Q.07, TP.HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: đa dạng m2
Mật độ xây dựng: 49%
Thể loại: Căn hộ
từ 10 tỷ
Đường Tân Phú, P.Tân Phú, Q.07, TP.HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: đa dạng m2
Mật độ xây dựng: 57%
Thể loại: Căn hộ
từ 6 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 75-115 m2
Mật độ xây dựng: 52%
Thể loại: Căn hộ
từ 5 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 45-107 m2
Mật độ xây dựng: 72,60%
Thể loại: Căn hộ
từ 5 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 63-95 m2
Mật độ xây dựng: 43,08%
Thể loại: Căn hộ
từ 5 tỷ
Đường Nguyễn Cao, P.Tân Phong, Q.07, TP.HCM
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 141-170 m2
Mật độ xây dựng: 21,08%
Thể loại: Căn hộ
từ 10 tỷ

09330 09330