CẬP NHẬT THÔNG TIN & GIÁ BÁN
TẤT CẢ DỰ ÁN PHÚ MỸ HƯNG

Mở bán ngày 𝟭𝟱/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟰 (liên hệ ngay)
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟯𝟳
Diện tích:380~500 m2
Mật độ xây dựng:66%
Thể loại: Dự Án Mới
từ 65 tỷ
Mở bán ngày 𝟭𝟱/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟰 (liên hệ ngay)
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟯𝟳
Diện tích:380~500 m2
Mật độ xây dựng:66%
Thể loại: Nhà Phố
từ 65 tỷ
Mở bán ngày 𝟭𝟱/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟰 (liên hệ ngay)
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟯𝟳
Diện tích:380~500 m2
Mật độ xây dựng:66%
Thể loại: Nhà Phố
từ 65 tỷ
Đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.07, TP.HCM
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:Khan hiếm
Diện tích:Đa dạng m2
Mật độ xây dựng:Đa dạng
Thể loại: Shophouse
từ 5 tỷ
Trần Văn Trà, P.Tân Phú, Q.07, TP.HCM
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟭𝟲𝟲
Diện tích:56~170 m2
Mật độ xây dựng:49%
Thể loại: Căn Hộ
từ 9 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟵𝟱
Diện tích:42~144 m2
Mật độ xây dựng:48%
Thể loại: Căn Hộ
từ 3 tỷ
Tân Phú, P.Tân Phú, Q.07, TP.HCM
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟵𝟴𝟭
Diện tích:80~130 m2
Mật độ xây dựng:57%
Thể loại: Căn Hộ
từ 4 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟯𝟲𝟲
Diện tích:76~115 m2
Mật độ xây dựng:52%
Thể loại: Căn Hộ
từ 4 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟮𝟰𝟮
Diện tích:45~108 m2
Mật độ xây dựng:72,60%
Thể loại: Căn Hộ
từ 3 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟭𝟵𝟮
Diện tích:63~95 m2
Mật độ xây dựng:43,08%
Thể loại: Căn Hộ
từ 3 tỷ
Đường Nguyễn Cao, P.Tân Phong, Q.07, TP.HCM
Trạng thái:Đang mở bán
Số lượng:𝟱𝟱
Diện tích:169~171 m2
Mật độ xây dựng:21,08%
Thể loại: Căn Hộ
từ 9 tỷ
Bắc Ninh
Trạng thái:Sắp mở bán
Số lượng:Đang cập nhật
Diện tích:Đang cập nhật m2
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Thể loại: Dự Án Sắp Ra Mắt
Liên Hệ

09330 09330

challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon