Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiSắp mở bán
Diện tích căn hộ:đa dạng m2
Mật độ xây dựng:48%
Thể loại: Căn hộ
từ 5 tỷ
Đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiSắp mở bán
Diện tích căn hộ:đa dạng m2
Mật độ xây dựng:đang cập nhật
Thể loại: Dự án sắp ra mắt
đang cập nhật
Đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Diện tích căn hộ:đa dạng m2
Mật độ xây dựng:đa dạng
Thể loại: Căn hộ
từ 7 tỷ
Trần Văn Trà, P.Tân Phú, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Diện tích căn hộ:đa dạng m2
Mật độ xây dựng:49%
Thể loại: Căn hộ
từ 10 tỷ
Đường Tân Phú, P.Tân Phú, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Diện tích căn hộ:đa dạng m2
Mật độ xây dựng:57%
Thể loại: Căn hộ
từ 6 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Diện tích căn hộ:đa dạng m2
Mật độ xây dựng:52%
Thể loại: Căn hộ
từ 5 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Diện tích căn hộ:45-107 m2
Mật độ xây dựng:72,60%
Thể loại: Căn hộ
từ 5 tỷ
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Diện tích căn hộ:63-95 m2
Mật độ xây dựng:43,08%
Thể loại: Căn hộ
từ 5 tỷ
Đường Nguyễn Cao, P.Tân Phong, Q.07, TP.HCM
Trạng tháiĐang mở bán
Diện tích căn hộ:141-170 m2
Mật độ xây dựng:21,08%
Thể loại: Căn hộ
từ 10 tỷ

09330 09330